Wysłanie formularza jest pierwszym etapem rejestracji. Drugim, obowiązkowym etapem jest okazanie następujących dokumentów: – ważna polisa OC, dowód wpłaty wpisowego (wpłaty można dokonać również na miejscu), świadectwo pomiarowe jachtu (w klasyfikacji ORC) oraz ważny współczynnik KWR (dotyczy jachtów w klasyfikacji KWR) w biurze regat w terminie wskazanym w ZAWIADOMIENIU O REGATACH.

  Jacht

  Sternik

  Proszę o rezerwację miejsca w Marinie:

  piątek / sobota

  sobota / niedziela

  nie gwarantujemy miejsca na noc w Marinie jachtom, które nie dokonały wcześniejszej rezerwacji.

  Proszę o wystawienie faktury VAT

  Warunkiem dopuszczenia do regat jest przedstawienie w terminie zgłoszeń (wskazanym w ZAWIADOMIENIU O REGATACH) dokumentu poświadczającego posiadanie polisy OC ważne przez cały okres trwania regat, oraz innych wymaganych dokumentów.

  Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatorów (i innych instytucji zaangażowanych w organizację regat) nie zwalnia uczestników od odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.